Logo Koalicji Obywatelskiej

Lubuskie

Tomasz Gierczak

48 lat, ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydział Prawa UAM w Poznaniu. W okresie studiów zaangażowany w działalność samorządu studenckiego EUV Viadrina, członek Parlamentu Studenckiego oraz inicjator szeregu akcji społecznych.

W swojej karierze zawodowej pełnił różnorodne funkcje w sferze publicznej i społecznej.

Był doradcą wojewody lubuskiego ds. międzynarodowych oraz członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego.

W latach 2012-2016 kierował Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, a następnie (2016-2022) sprawował funkcję Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gorzowie Wielkopolskim. Zainicjował szereg programów edukacji konsumenckiej i pomocy prawnej dla mieszkańców Gorzowa, reprezentował województwo lubuskie w Krajowej Radzie Rzeczników Konsumentów. W latach 2013-2016 Przewodniczący Rady Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

Od 2022 r. prezes Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Rozpoczął program budowy nowych mieszkań na wynajem, o przystępnych czynszach.

Od 2017 r. pełni funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gorzowa ds. Współpracy Międzynarodowej.

Jest doradcą obecnego wojewody lubuskiego do spraw rozwoju regionalnego.

Od lat jest zaangażowany we współpracę polsko-niemiecką oraz realizację projektów transgranicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi w Niemczech. Aktywnie uczestniczy w pracach Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Za zaangażowanie i pracę społeczną wyróżniony Honorową Odznaką Miasta Gorzowa Wlkp.   

Poza działalnością zawodową Tomasz Gierczak udziela bezpłatnych porad prawnych i prowadzi portal z poradami konsumenckimi. Jest członkiem Stowarzyszenia Widzów Gorzowskiego Teatru.

Prywatnie jest mężem i ojcem dwóch córek, a jego pasją są biegi długodystansowe; jest posiadaczem tytułu Zdobywcy Korony Maratonów Polskich.

Powrót do listy kandydatów

#