Logo Koalicji Obywatelskiej

Małopolskie

Teresa Woźniak

Mam 56 lat , trójkę dorosłych dzieci i cudowną wnuczkę. Urodziłam się w Krakowie a z miłości do męża i gór zamieszkałam pod Limanową.
Wykształcenie: WSB -NLU w Nowym Sączu kierunek Zarządzanie a wcześniej Wydział Katechetyczny PAT w Krakowie. Przez 17 lat bylam pracownikiem samorządowym w magistracie stołecznego Królewskiego miasta Krakowa. W latach 2005-2008 wiceprezes RSZIZb w Limanowej, obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą oraz jestem członkiem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Limanowej. Przez 30 lat równolegle z pracą zawodową współprowadziłam rodzinną firmę w branży gastronomii. Jestem nauczycielem zawodu współpracuje ze szkołami i uczelnią w zakresie praktyk zawodowych. Prowadzę warsztaty kulinarne. Od zawsze społecznik… komitety szkolne, organizacje..Obecnie działam w Kongregacji Kupieckiej w Nowym Sączu. Wspieram akcje charytatywne, prowadzę zbiórki , wcześniej współorganizowałam koncerty na cele charytatywne, udzielam się na forum onkologicznym, wspieram chorych onkologicznie i ich bliskich. Jako pierwsza osoba w powiecie przyjęłam pod swój dach rodziny uciekające z objętej piekłem wojny Ukrainy . Lubię pomagać bo dobro wraca.
Zostałam wyróżniona przez Starostę nowosądeckiego odznaką „srebrnego jabłka” za zasługi dla ziemi sądeckiej . Byłam nominowana w plebiscycie „Osobowość roku” GK. Największą wartością jest dla mnie rodzina i to jej staram się poświęcac najwięcej czasu. Prywatnie jestem miłośnikiem kwiatów , pielęgnuję eko- ogród, interesuje się polityką, sztuką, podróżuje . Jestem bezpartyjna. Do kandydowania nakłonili mnie znajomi widząc we mnie energię i potencjał. Chcę wykorzystać moje doświadczenie i kompetencje w pracy dla naszego regionu.

Powrót do listy kandydatów

#