Logo Koalicji Obywatelskiej

Warmińsko-Mazurskie

Teresa Astramowicz-Leyk

Profesorka UWM; działaczka społeczna zaangażowana w ogólnopolski i olsztyński ruch naukowy. Profesorka Honorowa Politechniki Lwowskiej. Visiting Professor w Akademii Ostrogskiej i w Politechnice Lwowskiej. Zaangażowana w pomoc humanitarną Ukrainie. Od 2016 współorganizatorka „Czarnych protestów” w obronie praw kobiet; protestów w obronie demokracji, konstytucji i praworządności.  Inicjatorka klimatycznego sejmiku młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim. Od 2017 r. Radna Rady Osiedla Redykajny. Od 2018 r. Radna Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Powrót do listy kandydatów

#