Logo Koalicji Obywatelskiej

Wielkopolskie

Tatiana Sokołowska

Radna Województwa Wielkopolskiego trzech kadencji –

IV kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w latach 2010–2014,

V kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w latach 2014–2018,

VI kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w latach 2018–2023.

Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

W V kadencji przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

W VI kadencji przewodnicząca Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.

Członkini komisji Gospodarki, Kultury, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej.

Delegatka Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym jest członkinią Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu.

Delegatka do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu – Congress of Local and Regional Authorities.

Przewodnicząca Rady Programowej Monitora Wielkopolskiego.

W latach 2015- 2020 członkini Rady Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W latach 2014- 2018 członkini Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przewodnicząca Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

Przewodnicząca Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Członki rady społecznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.

Członkini rady społecznej Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Członkini Rady Muzeum przy Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie.

Od 2009 członkini Platformy Obywatelskiej

Od 2010 członkini Rady Regionu PO Województwa Wielkopolskiego.

Od 2010 członkini Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.

W plebiscycie Samorządowiec Wielkopolski 2014-2018 zajęła I miejsce i tytuł  – Najlepiej Oceniana Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Wykształcenie

Historia sztuki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Powrót do listy kandydatów

#