Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 3

Sylwia Bielawska

Od lat zakochana w Wałbrzychu i historii regionu, dumna Dolnoślązaczka, Polka, Europejka.

Posłanka na Sejm RP (od 2023 r.), członkini trzech komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Polityki Społecznej i Rodziny, Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Jest wiceprzewodniczącą Dolnośląskiego Zespołu Parlamentarnego. W latach 2018-2023 pełniła funkcję zastępcy prezydenta miasta Wałbrzycha, wcześniej przez lata związana z lokalnym środowiskiem akademickim.

Posiada wykształcenie wyższe humanistyczne (filologia polska). Ukończyła także podyplomowe studia z zakresu edytorstwa i polityki wydawniczej oraz studia doktoranckie (Uniwersytet Wrocławski). W 2010 r. obroniła pracę doktorską, za którą otrzymała nagrodę PTWK im. Leona Marszałka za najlepszą pracę doktorską z zakresu edytorstwa. Ukończyła także studia podyplomowe Doradztwo zawodowe i coaching kariery (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) oraz MBA in Community Management (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Swoje życie zawodowe związała początkowo z bibliotekami i środowiskiem akademickim. Koordynowała prace związane z działalnością naukową i edytorską lokalnej uczelni oraz regionalnych bibliotek. Współinicjatorka i redaktorka kwartalnika „Silesius Info”, regionalnego rocznika „Nowa Kronika Wałbrzyska”, a także przedsięwzięć wydawniczych i konferencji naukowych realizowanych przez biblioteki i uczelnie. Wiedzę uzyskaną w trakcie pracy przełożyła na program szkoleń z zakresu zarządzania zmianami w bibliotekach – prowadziła szkolenia dla bibliotek publicznych w całym kraju. Autorka monografii, 49 artykułów naukowych w prasie branżowej i wydawnictwach naukowych z zakresu czytelnictwa, zarządzania i zmian w bibliotekach, książki regionalnej oraz historii książki.

Członkini pierwszej Wałbrzyskiej Rady Kobiet, zaangażowana w kwestie praw kobiet (formy dyskryminacji kobiet oraz eliminacji przemocy wobec kobiet). Aktualnie zajmuje się wspieraniem i sieciowaniem Rad Kobiet w Polsce – jest członkinią ogólnopolskiego Prezydium Rad Kobiet w Polsce. Jako samorządowczyni była członkinią dwóch komisji tematycznych w Związku Miast Polskich: Komisji Edukacji oraz Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania. Autorka i współautorka wielu projektów unijnych realizowanych w wałbrzyskich szkołach dotyczących nowoczesnych kompetencji – społecznych, zawodowych, edukacyjnych, a także emocjonalnych.

Inicjatorka Roku Kobiet w Wałbrzychu oraz kampanii społecznej realizowanej we współpracy z „Gazetą Wyborczą” pt. Wałbrzych jest kobietą. Aktualnie współprowadzi projekt „Zamek Kobiet”. Za swoją działalność na rzecz kobiet nagrodzona w plebiscycie Samorząd przyjazny kobietom. Gruntowne wykształcenie oraz posiadane doświadczenie zawodowe dostarczyło jej wiedzy i kompetencji do wprowadzania zmian i rozwiązywania problemów społecznych i edukacyjnych. Jest przekonana, że ciężka praca, systematyczność, otwartość i lokalny patriotyzm to czynniki determinujące wspólny sukces.

Powrót do listy kandydatów

#