Logo Koalicji Obywatelskiej

ZACHODNIOPOMORSKIE, Koszalin

Stanisław Gawłowski

Senator X kadencji.

Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. 

Od 16 listopada 2007 r. do 15 czerwca 2015 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. 

W Senacie X kadencji jest:

– przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu,

– członkiem Komisji Ustawodawczej,

– członkiem Komisji Środowiska.

Powrót do listy kandydatów

#