Logo Koalicji Obywatelskiej

POMORSKIE, Gdynia

Sławomir Rybicki

W minionej kadencji senator Rzeczypospolitej Polskiej reprezentujący Gdynię i Powiat Pucki. Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich w Polsce, wiceprzewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnego inwigilowania Polek i Polaków systemem PEGASUS, członek następujących komisji senackich: Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. Członek Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego. 

Ma 63 lata. Jest prawnikiem. Już w 1978 r. jako 18-latek zaangażował się w opozycję antykomunistyczną na Wybrzeżu, członek Ruchu Młodej Polski, uczestnik strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej.

Organizował pierwsze drukarnie w strajkujących stoczniach Gdańska i Gdyni. Uczestnik podziemia solidarnościowego. Bliski współpracownik Lecha Wałęsy, sekretarz przewodniczącego „Solidarności” w roku 1981.  W stanie wojennym i okresie późniejszym kontynuował podziemną działalność opozycyjną. 

W wolnej Polsce – najbliższy współpracownik Macieja Płażyńskiego. Od 1990 roku jako dyrektor gabinetu pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, w kadencji Sejmu 1997-2001 dyrektor generalny Gabinetu Marszałka Sejmu RP.

W latach 1996-1997 dyrektor biura b. Prezydenta RP Lecha Wałęsy.

Współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. W latach 2001-2012 poseł Rzeczypospolitej Polskiej, dwie kadencje I Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PO.

W latach 2012-2015 minister, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP odpowiadający za całość spraw krajowych Prezydenta RP.

Fundator i członek Rady Fundacji im. Arkadiusza Rybickiego.

Odznaczony: Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i za podziemną działalność wydawniczą odznaką Zasłużony Działacz Kultury. 

Powrót do listy kandydatów

#