Logo Koalicji Obywatelskiej

Kujawsko-pomorskie

Sławomir Kopyść

Jestem radnym sejmiku województwa III, IV, V i VI kadencji, a od  2010r. członkiem zarządu województwa . W obecnej kadencji sejmiku  pracowałem w Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, a także w  Komisji Edukacji i Nauki oraz w  Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

 Od wielu lat jestem związany z edukacją. Byłem nauczycielem, dyrektorem szkoły, dyrektorem wydziału w Kuratorium Oświaty i Wychowania, zarządzałem oświatą w Urzędzie Miasta we Włocławku. Wśród moich obowiązków w zarządzie województwa jest także odpowiedzialność za sprawy oświaty. Z wielką dumą odbierałem w 2023r.  tytuł ,,Innowacyjny Samorząd” przyznany naszemu województwu przez serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej za uruchomienie w okresie pandemii pierwszej w Polsce Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej. Inicjatywa ta znalazła swoją kontynuację w chwili, gdy wybuchła wojna w Ukrainie i do Polski napłynęła fala uchodźców. Wtedy, natychmiast uruchomiliśmy Kujawsko-Pomorską Szkołę dla uczniów z Ukrainy.

Jestem także wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Od lat zabiegam o rozwój centrów logistycznych na terenie naszego województwa a także działam na rzecz rewitalizacji Międzynarodowych Dróg Wodnych E-70 oraz E-40.

Wśród najważniejszych zadań, które zamierzam realizować w nadchodzącej kadencji samorządu województwa wymienić mogę dokończenie przebudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, dokończenie remontu i przebudowy zespołu pałacowo-parkowego w Wieńcu oraz nadanie temu obiektowi nowych funkcji, kontynuację programu przebudowy dróg wojewódzkich, przywrócenie do życia basenu solankowego pomiędzy tężniami w Ciechocinku, rozwój edukacji i innowacji w regionie w tym powstanie Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji I Innowacji w  Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku, kontynuację realizacji programów stypendialnych dla uczniów zarówno szkół ogólnokształcących jak i zawodowych, wsparcie dla przedsiębiorców w postaci grantów oraz nisko oprocentowanych pożyczek a także innych instrumentów oferowanych przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

Powrót do listy kandydatów

#