Logo Koalicji Obywatelskiej

Śląskie

Sabina Chroboczek-Wierzchowska

Z wykształcenia jestem nauczycielką, germanistką, tłumaczem przysięgłym. Tworzyłam i realizowałam wiele projektów i innowacji wspierających rozwój młodzieży (także tych międzynarodowych). W latach 2007-2018 byłam Wiceprzewodniczącą i Przewodniczącą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, gdzie zdobyłam doświadczenie samorządowe i w tej roli współpracowałam z instytucjami i podmiotami na wszystkich szczeblach samorządu. Potrafię i chcę słuchać, bowiem to we współpracy i w dążeniu ku wspólnym celom widzę możliwość realizacji najbardziej ambitnych planów. Cenię wszystkie inicjatywy oddolne służące rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające naszą Małą Ojczyznę.

Powrót do listy kandydatów

#