Logo Koalicji Obywatelskiej

POMORSKIE, Tczew

Ryszard Świlski

Senator X kadencji.
Sekretarz Senatu X kadencji.
Urodził się 4 stycznia 1971 roku w Gdańsku.
W 1996 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
W 2012 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej na Wydziale Finansów i
Zarządzania.
W latach 1996–1997 pracował w Bankowym Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,Heros-Life”
SA, następnie w latach 1997-2002 był dyrektorem sopockiego STU ERGO HESTIA SA.
W latach 1994–1998 zasiadał w radzie miejskiej Pruszcza Gdańskiego jako jej wiceprzewodniczący.
W 1998 roku został radnym powiatowym i najmłodszym przewodniczącym rady powiatu w Polsce. W
2002 utrzymał mandat radnego powiatu, w tym samym roku został także wicestarostą gdańskim. Od
2005 do 2010 r. był zastępcą burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Od 2010 do 2018 r. był wybierany do
zarządu województwa pomorskiego. Po wyborach w 2018 r. został powołany na stanowisko
wicemarszałka województwa pomorskiego. Do 24 października 2019 r. był prezesem Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza
Transportowego Bałtyk-Adriatyk.
W Senacie X kadencji jest:
– członkiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
– członkiem Komisji Infrastruktury,
– członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Powrót do listy kandydatów

#