Logo Koalicji Obywatelskiej

Mazowieckie

Robert Rafałowski

Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu The Polish Open University/Oxford Brooks University, a od 2020 roku absolwentem Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie z tytułem Executive Master of Business Administration (MBA) oraz Doctor of Business Administration (DBA).

W grudniu 2018 roku zostałem powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Podlegają mi m.in. wydziały związane z obsługą mieszkańców, ochroną środowiska oraz dzielnicowe inwestycje kubaturowe i drogowe. Mam bezpośredni wpływ na diagnozowanie sytuacji dotyczących nie tylko chwili obecnej, ale też i jakości życia mieszkańców w dalszej przyszłości. Dotyczy to m.in. wykonania inwestycji dzielnicowych, wpływu na jakości powietrza, a konkretnie walki ze smogiem, hałasem, ochroną istniejących i pozyskiwaniem nowych terenów zielonych, monitorowaniem inwestycji podmiotów zewnętrznych, w połączeniu z nadzorem przestrzegania przez inwestorów wymaganych norm i przepisów.

Od 2015 roku jestem czynnym działaczem partii .Nowoczesna, członkiem Zarządu Regionu Mazowieckiego. Współtworzyłem i koordynowałem sieć ekspercką Lepsza Polska, jednocześnie będąc odpowiedzialnym m.in. za pozyskiwanie ekspertów do pracy w programie. Wielokrotnie byłem organizatorem i aktywnym uczestnikiem marszy prodemokratycznych. Jestem orędownikiem działań na rzecz obrony demokracji.

Ponadto prawie przez trzy dekady byłem związany z przedsiębiorczością, zarządzając dwoma firmami, współpracując z partnerami biznesowymi o ugruntowanej renomie na naszym rynku, zarówno były to przedsiębiorstwa polskie jak również zagraniczne.

Przez kilka lat byłem członkiem Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego. W praktyce zawodowej w wielu aspektach wspiera mnie zdobyte doświadczenie i uprawnienia mediatora.

Kierując się zasadą – „nie patrz jak wiele zrobiłeś, ale ile ci jeszcze zostało do zrobienia” – dużą część swojego czasu poświęcam na działalność społeczną. W ramach wolontariatu współpracuję z organizacjami pozarządowymi, czynnie wspieram działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Fundację Ronalda McDonalda. Byłem założycielem oraz wiceprezesem lokalnego stowarzyszenia Moja Białołęka. Z założenia działalność stowarzyszenia opierała się na poprawianiu jakości życia mieszkańców tej dzielnicy, przy wykorzystaniu potencjału i zaangażowaniu lokalnej społeczności.

Za główny cel swojej pracy przyjąłem stałe podnoszenie komfortu życia Warszawiaków. Stawiam na Warszawę otwartą dla wszystkich i różnorodną kulturowo.

Wiem, że chcieć to móc i tego będę się trzymać!

Powrót do listy kandydatów

#