Logo Koalicji Obywatelskiej

Śląskie

Renata Caban

Moje wieloletnie doświadczenie w strukturach samorządowych pozwala mi sprawnie działać w zakresie pozyskiwania funduszy na programy służące mieszkańcom mojego ukochanego Śląska, z którym jestem związana od urodzenia.
Śląsk jest i zawsze był moim domem, o który chcę dbać dla siebie, mojej rodziny i wszystkich mieszkańców – w końcu to nasz wspólny dom, który budujemy na co dzień.
Moja determinacja i upór nie pozwalają mi siedzieć bezczynnie i patrzeć na okazje, które potrafię wykorzystać dla dobra ludzi, zarówno na projekty niezbędne do funkcjonowania społeczności, jak i rozwijanie obszarów kultury, sportu i edukacji.
Zawodowo wywodzę się ze struktur oświatowych, w których przeszłam długą drogę od bycia zwykłą nauczycielką matematyki w niedużej szkole, aż po najwyższe stanowiska w jednostkach lokalnych i wojewódzkich. W kończącej się kadencji, jako radna Sejmiku jestem członkiem 6 komisji z czego przewodniczę dwóm. Dzięki dużemu doświadczeniu mam przekrojową perspektywę i potrafię działać skutecznie mając pełną świadomość znaczenia najmniejszych nawet jednostek, bo to przecież z nich zbudowane są całe struktury.
ZADBAJMY RAZEM O NASZ WSPÓLNY ŚLĄSKI DOM
Priorytety:
• zabieganie o fundusze unijne;
• wsparcie sektora edukacji, kultury i sportu;
• inwestycje w tereny zielone i rekreacyjne;
• rewitalizacja terenów poprzemysłowych;
• wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych i mniejszości.

Powrót do listy kandydatów

#