Logo Koalicji Obywatelskiej

Łódzkie

Piotr Tokarski

Urodził się 9 czerwca 1975 roku.

Rozpoczynał swoją polityczną karierę członkostwem w kole w Warszawie, Piotr Tokarski jest przewodniczącym założycielem koła w Rawie Mazowieckiej, a obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Powiatu Rawskiego Platformy Obywatelskiej RP.

W 2019 roku kandydował w wyborach parlamentarnych z okręgu numer 10 z list Koalicji Obywatelskiej, następnie w 2024 roku kandyduje na Radnego Sejmiku Województwa.

Jako ojciec dwójki dzieci – Kariny i Norberta – zawsze priorytetem stawiał rodzinę.

Wraz z żoną Elżbietą, zbudowali solidne fundamenty swojego domu, kierując się jednocześnie wartościami związanymi z odpowiedzialnością społeczną.

Piotr Tokarski to nie tylko przedsiębiorca, ale również pasjonat zrównoważonego rozwoju. Jego firma specjalizuje w budowaniu instalacji fotowoltaicznych, oraz odnawialnych źródeł energii, dbając jednocześnie o minimalny wpływ na środowisko.

Prowadzenie rodzinnego biznesu związanego z energią odnawialną stało się dla niego nie tylko pracą, ale również misją, mającą na celu tworzenie bardziej ekologicznych rozwiązań dla przyszłych pokoleń.

Pomimo wymagającego harmonogramu pracy, zawsze znajduje czas na swoją największą pasję – wspólne chwile z rodziną.

Jego motto to nie tylko troska o ekologię, ale również budowanie trwałych więzi rodzinnych, które są dla niego niezwykle cenne.

Co chcę zmienić.

1. Rozwój infrastruktury: Poprawa stanu dróg, budowa nowych tras komunikacyjnych, rozbudowa sieci transportu publicznego.

2. Wsparcie dla przedsiębiorców: Stworzenie programów zachęcających do rozwoju lokalnych firm, ułatwienie procedur i formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Ochrona środowiska: Promowanie zrównoważonego rozwoju, inwestowanie w odnawialne źródła energii, edukacja ekologiczna.

4. Edukacja: Poprawa jakości edukacji, inwestowanie w nowoczesne metody nauczania.

5. Opieka zdrowotna: Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, wsparcie dla placówek zdrowotnych, działania profilaktyczne.

6. Kultura i sport: Inwestowanie w infrastrukturę kulturalną i sportową, organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych, wsparcie dla lokalnych artystów i sportowców.

7. Rozwój turystyki: Promowanie atrakcji turystycznych regionu, inwestowanie w infrastrukturę turystyczną, zachęcanie do odwiedzania region

Powrót do listy kandydatów

#