Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 5

Piotr Łuszczykiewicz

Prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz – kaliszanin, dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierownik Zakładu Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej. Laureat prestiżowych nagród, stypendiów i staży – krajowych i zagranicznych. Wykładowca, tłumacz tekstów z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Autor cenionych publikacji naukowych. Promotor młodych naukowców. Popularyzator kultury, wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Miasta Kalisza”. Doświadczony menedżer, absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym i UAM w Poznaniu. Radny Miasta Kalisza nowej kadencji.

Jestem wnikliwym obserwatorem życia i chętnym rozmówcą. Mam żywy kontakt ze studentami uczelni, absolwentami, słuchaczami uniwersytetów III wieku i uczestnikami wydarzeń artystycznych, kulturalnych, społecznych i gospodarczych. Jestem gorącym orędownikiem ruchów równościowych oraz inicjatyw wspólnotowych i proeuropejskich. Od dawna interesuję się polityką i stosunkami międzynarodowymi. Mam świadomość, że bezpieczeństwo i dobrobyt naszego kraju są ściśle związane z mocną pozycją Polski w Unii Europejskiej.

Powrót do listy kandydatów

#