Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 7

Piotr Drzewiecki

Fizyk atmosfery, lat 49, od niemal dwudziestu lat zawodowo zajmujący się prognozowaniem pogody, jakością powietrza i antropogeniczną zmianą klimatu.

W przeszłości rozwijał numeryczne modele prognoz pogody, aktualnie zajmuje się prezentacją treści naukowych w serwisach internetowych.

Współtworzył najważniejsze serwisy poświęcone atmosferze w Polsce dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz dla Instytutu Ochrony Środowiska, w którym aktualnie pracuje w Zakładzie Modelowania Atmosfery i Klimatu.
www.imgw.pl
ios.edu.pl/jakosc-powietrza
klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze-portal

Oprócz pracy naukowej działał również jako międzynarodowy przewodnik górski. Pracując na najwyższych szczytach alpejskich, widział znikające lodowce i przekształconą przemysłem turystycznym przyrodę, co uwrażliwiło go na potrzebę zrównoważenia rozwoju.

Angażuje się na poziomie najbardziej podstawowym w prośrodowiskowe inicjatywy lokalne, takie jak kolektywne zbiórki śmieci Trash Hero we Wrocławiu, bo wie że to skuteczny sposób promowania idei szacunku dla przyrody, której jako ludzkość jesteśmy częścią.

Kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego bo uniwersalnie słuszne wartości i przekaz Zielonych polskich i europejskich są tożsame z jego przekonaniami oraz po to aby zadbać o polepszenie jakości powietrza, m.in. poprzez wprowadzenie w Unii Europejskiej obowiązkowego i darmowego świadectwa jakości powietrza w obrocie nieruchomościami.

W związku z tym, że współpracuje na co dzień ze środowiskiem naukowym, ma jego wsparcie, co gwarantuje mu zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji merytorycznych.

Biegle posługuje się 4 językami obcymi: francuskim, angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

Piotr Drzewiecki mówi twarde NIE dla nacjonalizmu oraz stanowcze TAK dla ochrony przyrody i klimatu, praw człowieka oraz dla zahamowania konsumpcjonizmu i wprowadzenia circular economy (ekonomii obiegu zamkniętego).

„Kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstością”, Owidiusz.
„Popularyzacja rzetelnej wiedzy naukowej i postaw prośrodowiskowych to dziesięciolecia wspólnego wysiłku”, Społeczeństwo Obywatelskie.

Więcej: zieloni.wroclaw.pl/piotr-drzewiecki

Powrót do listy kandydatów

#