Logo Koalicji Obywatelskiej

Wielkopolskie

Paulina Stochniałek

Polityczka, przedsiębiorczyni, szkoleniowiec. Samorządowiec z sercem skierowanym na edukację obywatelską i rozwój lokalnych społeczności. Jako Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego nieustannie pracuje na rzecz lepszego jutra dla mieszkańców regionu.

Urodzona w Poznaniu, absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza, posiadająca tytuł MBA. Posiada 25 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach menadżerskich. 

W centrum jej zainteresowań jest człowiek, a samorząd postrzega jako służbę mieszkańcom regionu. Od lipca 2020 r. pełni funkcję Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego

i odpowiada za departamenty: Zdrowia, Edukacji i Nauki oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Wspiera takie działania jak promocja ekonomii społecznej, rozwijając samorządową markę „Klunkry”. Podpisała porozumienie z Kulczyk Foundation o wdrożeniu w Urzędzie Marszałkowskim programu pn. „Cykl kariery”. Zainicjowała i corocznie promuje cykl projektów „Budujemy społeczeństwo obywatelskie”. Adaptuje system edukacji poprzez propagowanie edukacji ekonomicznej oraz edukacji włączającej od najmłodszych lat w ramach projektów „ABC Ekonomii” i „ABC Empatii”. Angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – włączyła Szpitale Marszałkowskie do wspólnego porozumienia (tzw. „Zielone Szpitale”) o wdrażaniu proekologicznych rozwiązań w swoich placówkach,

a następnie na jej apel odpowiedziały również szpitale powiatowe zrzeszone w Wielkopolskim Związku Szpitali. Przez całą swoją kadencję aktywnie działała na rzecz wielkopolskiego programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa. W marcu 2024 r. zainicjowała wieloletni program „Wielkopolska dla Transplantologii, Transplantologia dla Wielkopolski”, który ma na celu zwiększenie liczby realizowanych przeszczepów. Uczestniczy w wielu debatach dotykających problemów społecznych, edukacji, praw kobiet i ich roli we współczesnej Europie. Promuje tezę, by „włączać zamiast wykluczać”.

Powrót do listy kandydatów

#