Logo Koalicji Obywatelskiej

Kujawsko-pomorskie

Paulina Majas

Jest z Silna. To absolwentka UMK w Toruniu wydziału Zarządzania z zakresu Finansów i Rachunkowości. Od 2013 roku jest główną księgową Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży. Równolegle aktywnie jest zaangażowana w pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych oraz w realizowaniu projektów w obszarach takich jak rozwój przedsiębiorczości, wspieranie młodzieży, pomoc społeczna osobom z niepełnosprawnościami, ekonomia społeczna, czy też wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od 2018 roku jest dyrektorem Zarządu Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w organizacjach pozarządowych, tworzy projekty służące lokalnej społeczności, ukierunkowując działania pomocowe według potrzeb. Od drugiego dnia wybuchu wojny w Ukrainie uczestniczy w organizacji i realizacji pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przybywających do województwa kujawsko-pomorskiego.

Powrót do listy kandydatów

#