Logo Koalicji Obywatelskiej

Małopolskie

Patrycja Kołodziejczyk

Urodzona 11.03.1990 r. w Wadowicach

Rodowita Andrychowianka.

Wykształcenie administracyjne, które łączy wiele kompetencji z różnych dziedzin, takich jak prawo, zarządzanie, psychologia i socjologia.

Urodzony społecznik, koncentrujący się na skutecznym pomaganiu osobom z szeroko rozumianego środowiska Osób Niepełnosprawnych.

Od 2018r. Prezes Stowarzyszenia Otwórzmy drzwi na Świat z Andrychowa.

Od 2018 r. Organizator Marszy Świadomości Autyzmu w Andrychowie oraz pikników integracyjnych.

Od 2018 r Organizator Konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej związanych z tematyką Autyzmu.

W roku 2018-2019 Pomysłodawca specjalnych wyznaczonych „Stref dla osób niepełnosprawnych” podczas koncertów plenerowych – Wadowice ,Kalwaria Zebrzydowska, Andrychów.

W 2019r. nagrodzona Statuetką Kapituły Redakcji „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” jako „ Osobowość Roku 2018 „ w kategorii Działalność społeczna i charytatywna, ponownie nominowana w roku 2019.

W 2019 r. Inicjator i pomysłodawca wprowadzenia w Gminie Andrychów biletów 1+1 dla osób niepełnosprawnych

W 2020 r. otrzymano Certyfikat Rzecznika dostępności osób niepełnosprawnych, który był najbardziej wyjątkowym wśród reszty potwierdzeń.

W 2020 r. Pomysłodawca stworzenia miejsc przyjaznych dla osób z Autyzmem w Powiecie Wadowickim ( szkolenia, dostosowanie i stworzenie „Kina przyjaznego sensorycznie „

w Kinie Studyjnym w Andrychowie i w Miejskim Domu Kultury w Kętach).

W 2021r.została ambasadorem czasopisma Neuroróżnorodni.

W 2022r. inicjator, pomysłodawca i współwykonawca utworu „Autyzm-Jedna miłość, jedna rodzina”.

Od 2023 roku została wybrana na Przewodniczącą Rady Rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie.

Po wielu miesiącach, a nawet latach wsłuchiwania się w problemy i sugestie ze strony Mieszkańców Andrychowa , postanowiłam kandydować do Rady Sejmiku Województwa Małopolskiego. Uwielbiam dzieci ,staram się tworzyć integracyjne imprezy ,warsztaty dla najszerzej rozumianego środowiska .

Autyzm -to dla mnie bardzo ważny temat, który zasługuje na większą uwagę i zrozumienie. Wspieranie osób z autyzmem oraz edukacja społeczeństwa na ten temat jest moim zdaniem kluczowe. Pomaga to w zwiększeniu świadomości i akceptacji. Zawsze staram się znaleźć czas dla drugiego człowieka.

Nadal zamierzam walczyć ze stereotypowymi poglądami na tematy niepełnosprawności ,które bywają dla tych osób ogromnymi barierami w funkcjonowaniu oraz wdrożyć plan #7dlaAndrychowa.

Ulubiony cytat:  „Całego świata nie zmienisz, ale możesz uczynić jego kawałek całkiem fajnym miejscem”.

 -Takim miejscem może być Andrychów.

Powrót do listy kandydatów

#