Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 2

Michał Wawrykiewicz

Michał Wawrykiewicz, adwokat zaangażowany w latach 2015-2023 w obronę praworządności, w ogromnej mierze na poziomie UE. Współtwórca inicjatywy „Wolne Sądy”, nieformalnej grupy prawników prowadzącej działania informacyjne i edukacyjne, przygotowującej filmy i kampanie w internecie, organizującej liczne demonstracje przeciwko niszczeniu przez PiS wymiaru sprawiedliwości, a także liczne wydarzenia, debaty i konferencje, biorącej udział w pracach parlamentarnych na poziomie krajowym i UE.

Był też jednym z inicjatorów Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, powstałego w celu niesienia pomocy prawnej i obrony represjonowanym sędziom i prokuratorom. Michał Wawrykiewicz prowadził i nadal prowadzi dziesiątki spraw przed polskimi sądami oraz europejskimi trybunałami, reprezentował najbardziej zaangażowanych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, m.in. sprawę A.K. przed TSUE, gdzie po raz pierwszy rozpoznano zagadnienia neo-KRS i Izby Dyscyplinarnej. Uczestniczył jako ekspert w pracach legislacyjnych, a także licznych konsultacjach i wysłuchaniach przed komisją LIBE w Parlamencie Europejskim, w rozmowach z komisarzami Komisji Europejskiej Verą Jourovą, Fransem Timmermansem, czy Didierem Reyndersem, na temat niszczenia polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz w sprawie warunków uwolnienia KPO.

Współtworzył międzynarodową organizację DemoCrisis, która działa na rzecz ochrony praworządności w krajach zagrożonych autorytaryzmem. Ostatnio zorganizował konferencję na ten temat w Warszawie, pod patronatem Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara. Uczestniczy też obecnie aktywnie w pracach międzyresortowgo zespołu ds. przywracania praworządności.  

Uczestniczył w charakterze eksperta Unii Europejskiej w programie „Konsolidacja Systemu Wymiaru Sprawiedliwości w Albanii”.

Jako członek Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy wielokrotnie prowadził zajęcia z młodzieżą w programie edukacyjnym „Tydzień Konstytucyjny”.

Wraz z inicjatywą Wolne Sądy uhonorowany za działalność publiczną nagrodą Newsweeka im. T. Torańskiej (2018 rok), nagrodą Radia TOK FM im. A. Laszuk (2019 rok), Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego za działania w myśl wartości zapisanych w Karcie Praw Podstawowych UE, takich jak demokracja, praworządność, prawa człowieka (2021 rok). W 2021 roku otrzymał odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.

Jest żonaty od ponad 20 lat, ma dwóch nastoletnich synów.

Powrót do listy kandydatów

#