Logo Koalicji Obywatelskiej

Śląskie

Michał Stokłosa

Jestem mieszkańcem gminy Czerwionka-Leszczyny. Szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Posiadam wykształcenie wyższe, które zdobyłam w trakcie studiów magisterskich na kierunku Historia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej.

Od wielu lat służę lokalnej społeczności, wspólnie rozwiązaliśmy wiele problemów oraz zrealizowaliśmy mnóstwo ciekawych inicjatyw. Chcę, aby głos społeczności lokalnych był słyszalny w sejmiku województwa śląskiego.

Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie w samorządzie gminnym:
➡ jako pracownik samorządowy związany od samego początku pracy zawodowej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, ale też przez ponad dwa lata z Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
➡ jako radny Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w latach 2015-2018 oraz wieloletni członek Rady Sołeckiej w Bełku,
pozwoliło mi poznać funkcjonowanie samorządu od środka. Wiedzę tę chcę wykorzystać w samorządzie szczebla wojewódzkiego.

Również ponad 15 lat jestem związany z trzecim sektorem, a więc z organizacjami pozarządowymi. Od 2007 r. pełnię funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, a od 2022 r. jestem Skarbnikiem Stowarzyszenia „Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyny”. W tym czasie byłem inicjatorem, pomysłodawcą i koordynatorem wielu projektów społecznych, w tym między innymi związanych z dziedzictwem kulturowym, seniorami czy aktywnością fizyczną (na przykład „Senior: enter”, „Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. – nasze wspólne dziedzictwo” (II miejsce w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego 2020”); „Odkrywamy tajemnice Wzgórza Lukasów”, „Senior też może być fit!”, „KGW.tv”).

Spełniam się jako wolontariusz, animator, społecznik, a także jako doradca NGO.

Sprawy społeczne, sport, kultura, infrastruktura to tylko część obszarów, w których chcę Was reprezentować w sejmiku województwa śląskiego.

Powrót do listy kandydatów

#