Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 3

Marzena Cendrowska

Radna Rady Miejskiej w Pułtusku. Z wykształcenia prawnik, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz zarządzania w administracji.

Blisko 30 lat związana zawodowo z samorządem. W latach 2010 – 2014 pełniła funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy a od stycznia 2021 roku jest Zastępcą Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Członek Komisji Medycznej Polskiego Związku Olimpijskiego.

Przez większość pracy zawodowej zajmowała się polityką społeczną i ochroną zdrowia, ale też, pełniąc funkcję Zastępcy Burmistrza zajmowała się oświatą, sportem, a także  bezpieczeństwem Zawsze były jej bliskie problemy i  codzienne troski ludzi, z którymi w swojej pracy zawodowej była zawsze bardzo blisko. Ważny też był dla niej rozwój młodych ludzi.

Za działalność wykraczającą poza obowiązki służbowe zostawała wielokrotnie doceniana i wyróżniana. Została odznaczona między innymi odznaczeniami: odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Kultury „Zasłużony działacz kultury”, odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – brązowym medalem „Za zasługi dla Policji”, odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Sportu  – brązowym medalem „Za zasługi dla Sportu”, ale też otrzymała  złotą honorową odznakę Związku Emerytów i Rencistów.

Powrót do listy kandydatów

#