Logo Koalicji Obywatelskiej

Wielkopolskie

Marian Poślednik

Marian Poślednik ur. 02.08.1959 w Pasierbach.

W roku 1984 ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

W latach 1980-1981 działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.

Okres 1986-1990 to praca w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Hodowli Roślin w Smolicach.

W 1989 roku założył Gminny Komitet Obywatelski, który był również komitetem wyborczym

w pierwszych wyborach samorządowych w roku 1990.

Od czerwca 1990 do października 1998 przez dwie kadencje pełnił funkcję Wójta Gminy Pępowo.

W roku 1997 został laureatem wojewódzkiego konkursu „Wielkopolski Burmistrz Wójt Roku”.

W tym samym roku został Posłem na Sejm RP III kadencji, wybranym w okręgu leszczyńskim

z listy AWS.

Od 2001 organizował struktury PO w subregionie leszczyńskim a w 2004 stanął na czele koła

powiatowego PO w Gostyniu.

Od 2002 do 2011 sprawował mandat radnego Sejmiku Wielkopolskiego.

W latach 2011-2019, przez dwie kadencje pełnił funkcję Senatora RP.

W roku 2008 otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” a w 2011 tytuł „Zasłużony

dla Powiatu Gostyńskiego.

Bardzo zaangażowany w rozwój lokalny, jest założycielem i przewodniczącym Międzygminnego

Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”. Od 18 lat kieruje Lokalną Grupą Działania

„Gościnna Wielkopolska”, organizacją, która w ramach programu „Leader” wspiera rozwój obszarów wiejskich.

Powrót do listy kandydatów

#