Logo Koalicji Obywatelskiej

Śląskie

Marek Kopel

Zawodowo jestem Prezesem Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Prowadzę działalność publiczną jako Radny Województwa Śląskiego. Jestem także Prezesem stowarzyszenia Wspólnie dla Chorzowa, którego członkowie jako radni współuczestniczą w kierowaniu rozwojem miasta.
W mijającej kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu Skarbu i Finansów.
Jestem także członkiem Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.
Co jest dla mnie ważne
Ważne są dla mnie rodzina, praca, ojczyzna- zarówno nasza piękna Polska jak i Śląsk oraz miasto. Ważne są także poszanowanie tradycji i tolerancja. Cenię uczciwość, pracowitość, prostolinijność i rozsądek.
Co mnie wyróżnia
Wyróżnia mnie umiejętność sprawnego zarządzania, rozwiązywania konfliktów a także jednoczenia ludzi wokół dobrych idei. Dzięki tym i innym umiejętnościom 5 razy wybierany byłem prezydentem Chorzowa i pełniłem tą funkcję blisko 20 lat. Wśród polityków wyróżnia mnie także to że prawie 10 lat uprawiałem wyczynowo trudny sport jakim jest hokej na lodzie.
W czym się sprawdzam
Sprawczym się w zarządzaniu, rozwiązywaniu problemów i konfliktów. Mam odwagę brać na siebie odpowiedzialność za trudne decyzje. Dzięki ponad 25 letniemu doświadczeniu w pracy w samorządzie miasta a także w samorządzie województwa Śląskiego rozumiem zasady funkcjonowania samorządu i Państwa oraz problemy i potrzeby mieszkańców naszego regionu.

Powrót do listy kandydatów

#