Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 8

Marcin Piotrowski

Jest polskim socjologiem, animatorem kultury, działaczem obywatelskim i humanitarnym. Założyciel festiwalu Folkowisko oraz Fundacji Humanitarnej Folkowisko. Ojcem trójki dzieci.  Jako menadżer kultury,  koordynował wiele projektów społecznych w Polsce i za granicą m.in. Przez 5 lat pełnił funkcję radnego Powiatu Lubaczowskiego, zdobywając doświadczenie samorządowe. Jest również wiceprezesem Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej  Ma 42 lata i jest przedstawicielem pokolenia ludzi młodych wychowanych w Unii Europejskiej.  Biegle włada trzema językami, ponieważ przez 11 lat mieszkał w Irlandii, gdzie pracował i prowadził działania kulturalne. To właśnie z działań na tym gruncie jest znany w całej Europie, jako pomysłodawca i główny organizator Festiwalu Folkowisko, który od 2011 roku odbywa się corocznie w Gorajcu. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce południowo-wschodniej, którego rozpoznawalność i oddziaływanie wykracza daleko poza granice regionu. Festiwal wyrasta z tradycji, sztuki i rzemiosła Podkarpacia. Pracując w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie pełnił funkcję dyrektora rockowego festiwalu CieszFanów. Od pierwszego dnia pełnoskalowej wojny w Ukrainie działał na granicy, gdzie prowadzona przez niego Fundacja Humanitarna Folkowisko stworzyła miasteczko humanitarne, która działa po dziś dzień wspomagając naszych sąsiadów ze wschodu. Obecnie praca Fundacji opiera się na budowaniu mostów porozumienia poprzez prowadzenie edukacji psychologicznej, pomocy humanitarnej, budowę kliniki i centrum edukacji transgranicznej, oraz organizacji międzykulturowych obozów dla dzieci z Polski i Ukrainy. Marcin Piotrowski ma za sobą doświadczenia życia zarówno na wsi, jak i w wielki mieście. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród, w tym medale za pomoc humanitarną Ukrainie, Nagrodę Liderską im. Zbigniewa A. Pałczyńskiego, Nagrodę POLCUL im. Jerzego Bonieckiego, Nagrodę Ambasadora Wschodu, nagrody dla Festiwalu Folkowisko i wiele innych wyróżnień.

Powrót do listy kandydatów

#