Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 2

Małgorzata Wilk-Grzywna

Małgorzata Wilk-Grzywna – wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Funkcję tę objęła 20.02.2024.

Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami turystycznymi, takimi jak biuro podróży, obiekt hotelarski, organizacja pozarządowa. Doświadczenie to poparte jest wieloma sukcesami  w koordynacji projektów inwestycyjnych, promocyjnych i szkoleniowych. 

W latach 2002–2024 pracowała na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Pełniąc tę funkcję wykreowała między innymi markę „Green Velo Wschodni Szlak Rowerowy”, „Świetokrzyskie czaruje – poleć na weekend” a także  wdrożyła  takie działania jak: „product placement” w serialu „Ojciec Mateusz” czy świętokrzyski system informacji turystycznej.

W 2018 roku uruchomiła samorządową instytucję kultury „Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra” w Nowej Słupi, której do chwili obecnej  jest dyrektorem. Instytucja ta zarządza Parkiem Legend. To nowo otwarty (sierpień 2023), ale już cieszący się wielkim powodzeniem multimedialny obiekt, propagujący świętokrzyskie dziedzictwo kulturowe.

Realizacja zawodowych wyzwań współgra z dorobkiem naukowym, który zapoczątkowało ukończenie  Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i kontynuowane jest poprzez otwarty przewód doktorski  – dysertacja na temat „Kapitał marki miejscowości uzdrowiskowych. Przykład uzdrowisk świętokrzyskich” oraz prowadzone od wielu lat zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dorobek naukowy wzbogacają cztery publikacje wydane pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. Kandydatka ma także bogaty dorobek dydaktyczny.

Posiada uprawnienia przewodnika terenowego oraz pilota wycieczek zagranicznych (język angielski i rosyjski).

Nagrody i odznaczenia: Orzeł Turystyki „Rzeczpospolitej” za wyznaczanie kierunków i najwyższych standardów w turystyce, 2022; Człowiek Roku w kategorii: Turystyka, Echo Dnia 2015; laureatka konkursu Wasza Turystyka na „100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce” w latach 2021, 2022, 2023.

Powrót do listy kandydatów

#