Logo Koalicji Obywatelskiej

Łódzkie

Małgorzata Grabarczyk

Samorządowiec, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim, wice prezes stowarzyszenia Aleksandrowskie Forum społeczne, członek Zarządu Powiatu, członek Zarządu Regionu Platformy Obywatelskiej RP. Działaczka społeczna, organizatorka wielu działań charytatywnych i wydarzeń kulturalnych, inicjatorka programów samorządowych ( szczepienia HPV, dofinansowanie in vitro). Następne lata to kontynuacja działań. Jako radna Sejmiku Województwa Łódzkiego zamierzam działać w kierunku sprawiedliwego, merytorycznego podziału środków unijnych, systemowych rozwiązań a sprawie likwidacji nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych, wsparcia inicjatyw samorządowych w usprawnianiu systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, podnoszenia świadomości prozdrowotnej i programów profilaktycznych, wsparcie polityki senioralnej, poprawie jakości środowiska naturalnego.

Powrót do listy kandydatów

#