Logo Koalicji Obywatelskiej

Warmińsko-Mazurskie

Magdalena Milbrat-Pyżyńska

Dentystka, członkini Sądu Lekarskiego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami służby zdrowia – Szkoła Zdrowia na UMK. Zna troski mieszkańców mazurskich miejscowości i pragnie współtworzyć i realizować efektywną strategię rozwoju regionu. Jest przedstawicielką społeczeństwa obywatelskiego – skutecznie zachęca osoby mogące głosować w wyborach poprzez regionalne szerzenie projektu Obywatelskiej Kontroli Wyborów.

Współorganizuje i uczestniczy w wydarzeniach, których celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji, szczególnie ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, tożsamość płciową, orientację seksualną i wyznanie. Członkini partii Nowoczesna, Komitetu Obrony Demokracji i Stowarzyszenia Wolne Miasto Giżycko.

Powrót do listy kandydatów

#