Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 5

Magdalena Kielewicz-Kaczyńska

Od 36 lat związana z edukacją i Ostrołęką.

Nauczycielka języka polskiego i wicedyrektor w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2; wykładowczyni w Kolegium Nauczycielskim; wiceprezydent Ostrołęki odpowiadająca za edukację, sprawy społeczne i obywatelskie, pomoc społeczną, transport, kulturę i sport; kierownik ostrołęckiego Wydziału MSCDN odpowiadająca za doskonalenie nauczycieli ,procesowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych, realizację projektów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych oraz projektów wspierających uczniów polskich i ukraińskich prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Polską Fundację Dzieci i Młodzieży; trener ITaFF. Obecnie pracuje w Biurze Wojewody jako kierownik Delegatury w Ostrołęce MUW.

Członkini Platformy Obywatelskiej od 2005 roku.

Powrót do listy kandydatów

#