Logo Koalicji Obywatelskiej

Wielkopolskie

Maciej Sytek

Samorządowiec, manager, trener biznesu, społecznik. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie.

Od kilkunastu lat związany z samorządem regionalnym województwa wielkopolskiego. W latach 2017 do 2018 pełnił funkcję Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Znakomicie poruszający się w obszarze sprawiedliwej transformacji, funduszy europejskich, gospodarki, jak i zdrowia.

Inicjator i główny koordynator procesu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Kreator dyskusji różnych środowisk subregionu konińskiego w zakresie planowania działań związanych z łagodzeniem społeczno-gospodarczych skutków odchodzenia od przemysłu paliwowo-energetycznego. Twórca wizji rozwoju Wielkopolski Wschodniej i pomysłodawca powstania Wielkopolskiej Doliny Energii. Współautor opracowania „Koncepcji Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej” oraz „Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej”. Członek Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, Inicjator wejścia Wielkopolski Wschodniej do inicjatywy Powering Past Coal Alliance, ekspert Sejmowej podkomisji ds. Sprawiedliwej Transformacji.

Przedstawiciel Wielkopolski Wschodniej w dyskusjach na szczeblu unijnym i krajowym nad kierunkami wsparcia w kontekście sprawiedliwej transformacji. Uczestnik dyskusji nad oczekiwanymi zmianami legislacyjnymi w związku z przemianami społeczno-gospodarczymi regionów węglowych.

Powrót do listy kandydatów

#