Logo Koalicji Obywatelskiej

Łódzkie

Maciej Sulgan

Nazywam się Maciej Sulgan  z zawodu jestem nauczycielem z 25 letnim stażem. Od 20 lat jestem prezesem Ludowego Klubu Sportowego „Piast” w Sieradzu i trenerem zapasów.

Jestem Sieradzaninem, doświadczonym samorządowcem, obecnie piastuję funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Sieradzkiego. Kandyduję do Sejmiku Województwa Łódzkiego bo  lubię pracować dla innych, bo rozwiązywanie problemów i możliwość niesienia pomocy innym sprawia mi satysfakcję, Znam potrzeby i bolączki naszego województwa. Gospodarka to klucz do rozwoju, jeżeli uda nam się stworzyć przyjazny klimat dla przedsiębiorców to może to przynieść nowe miejsca pracy i zatrzymać odpływ młodych i zdolnych ludzi. Ponadto dzięki sprawnemu rozwojowi gospodarczemu poprawią się warunki socjalno-bytowe nas wszystkich. Dzięki temu będzie można zająć się sprawami związanymi ze sportem, oświatą, służbą zdrowia i z promocją województwa łódzkiego na przykład poprzez sport. I właśnie oświatą i sportem chciałbym zajmować się w sejmiku województwa łódzkiego w głównej mierze.

Zadbam o:

– dalszą intensywną budowę i modernizację dróg , chodników i ścieżek rowerowych na terenie województwa łódzkiego

_modernizację i wyposażenie szkół oraz bazy sportowej dla dzieci i młodzieży

– modernizację i poprawę świadczonych usług medycznych w szpitalach województwa łódzkiego

– dobrą współpracę z powiatami, gminami i miastami dla skutecznego rozwoju województwa łódzkiego

Powrót do listy kandydatów

#