Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 7

Maciej Buczyński

Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe: „Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Wspólnym Rynku Europejskim” w SGH; „Zarządzanie Projektami Europejskimi i Prawo Unii Europejskiej” na UMCS; „Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz „Podyplomowe studia menedżerów samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania w samorządzie terytorialnym” w SGH.

Od 2018 r. zastępca prezydenta miasta Biała Podlaska.

Związany zawodowo z Urzędem Miasta Biała Podlaska od 1999r.
z 2,5 letnią przerwą, podczas której w latach 2016 – 2018 odpowiedzialny za pozyskanie dofinansowania realizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej budowy pierwszego w Polsce Centrum Pomocy osobom
z Autyzmem.

Żonaty, dwóch synów, zainteresowania: literatura z zakresu rozwoju osobistego. 

Powrót do listy kandydatów

#