Logo Koalicji Obywatelskiej

Śląskie

Łukasz Burzyński

Data i miejsce urodzenia: 16 marca 1981 r., Częstochowa
Wykształcenie:
• Licencjat z Prawa administracyjnego, Akademia Jana Długosza w Częstochowie.
• Magister Zarządzania, Politechnika Częstochowska.
• Studia podyplomowe z Zarządzania sytuacją kryzysową, Uniwersytet Śląski.
Doświadczenie zawodowe:
• 2004-2017: Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa informacji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Częstochowa.
• 2018-2021: Stanowisko ds. bezpieczeństwa informacji, Śląski Urząd Wojewódzki, Katowice.
• Od 2018: Inspektor ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz kierownik w Spółce działającej w branży energetycznej, skupiający się na nowoczesnych rozwiązaniach wspierających branżę ciepłowniczą i energetykę.
Doświadczenie społeczne i polityczne:
• 2011-2015: Wolontariusz, asystent koordynatora projektu, a następnie członek Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS), Częstochowa.
Zainteresowania:
• Koszykówka,
• Bezpieczeństwo informacji,
• Handel,
• Prawo.
Program wyborczy:
Jako kandydat do rady sejmiku województwa śląskiego, moim celem jest pracować dla naszej wspólnoty śląskiej, wykonując mandat radnego. Stawiam na ciągły rozwój oraz wykorzystanie mojego bogatego doświadczenia, aby wspierać inicjatywy skierowane na rozwój województwa. Moja działalność społeczna i wolontariacka świadczy o głębokim zaangażowaniu w problemy społeczne i gotowości do podejmowania działań na rzecz osób potrzebujących. Chcę przyczynić się do tworzenia nowoczesnych, bezpiecznych i ekologicznych rozwiązań dla naszego regionu, dbając o zrównoważony rozwój oraz dostępność nowych technologii dla mieszkańców Śląska.

Powrót do listy kandydatów

#