Logo Koalicji Obywatelskiej

Śląskie

Lucyna Ekkert

Urodzona w Bytomiu, gdzie mieszkała 39 lat, od 23 lat mieszkanka Tarnowskich Gór. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu Wydział Farmacji. Ukończone także Studium Pedagogiczne. Przez 26 lat związana z oświatą; nauczyciel, dyrektor II liceum Ogólnokształcącego im S. Żeromskiego w Bytomiu, wykładowca wyższej uczelni, dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W 2010 roku uzyskała mandat Radnej Powiatu Tarnogórskiego, następnie wybrana na stanowisko starosty tarnogórskiego. 1 grudnia 2014r.jest Radną Województwa Śląskiego.
W Sejmiku Województwa Śląskiego VI kadencji pełni funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji, Nauki i Kultury, zastępcy Przewodniczącej Komisji Statutowo- Regulaminowej, jest członkiem Komisji Rewizyjnej oraz dwóch doraźnych Komisji tj. Komisji ds. Równego Traktowania, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości oraz Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego .

Uczestniczyła z głosem doradczym w komisjach opiniujących wnioski w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, ochrony zabytków, edukacji, oraz Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury.
Przewodnicząca Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala nr 2 w Bytomiu, członek Rady Społecznej „ Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach, członek Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca” Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie oraz Rady Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Powrót do listy kandydatów

#