Logo Koalicji Obywatelskiej

Małopolskie

Krzysztof Kania

Urodzony w Oświęcimiu, wiek 48 lat, żonaty, syn – student.

Absolwent studiów techniczno – informatycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zarządzania firmami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządznie bezpieczeństwem i higieną pracy w WSZOP w Katowicach.

Nauczyciel informtyki w oświęcimskich szkołach, wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu. Obecnie wiceprezydent miasta Oświęcim odpowiedzialny za oświatę, kulturę i politykę społeczną. Czynny strażak OSP Oświęcim, pasjonat motoryzacji, uczestnik samochodowych rajdów charytatywnych, hokeista amator. Chcę zapewnić Małopolsce Zachodniej silną i merytoryczną reprezentację w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Głos oddany na mnie będzie dobrze wykorzystany.

Powrót do listy kandydatów

#