Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 10

Krzysztof Gadowski

Od sześciu kadencji Sejmu RP zajmuje się sprawami górnictwa. Pracował nad kluczowymi projektami ustaw dotyczącymi górnictwa m. in. ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego z dnia 7 września 2007 r. i jej kolejnymi zmianami, ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo górnicze i geologiczne i jej nowelizacjami, ustawą w sprawie ekwiwalentu z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla pracowników przedsiębiorstw górniczych. Od  początku pracy w Sejmie RP związany z tematyką górnictwa i jego otoczenia. Był radnym Rady Miasta Jastrzębie Zdrój, członkiem zarządu Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, wiceprezesem Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (1998-2005), skupiającego gminy położone na granicy z Republiką Czeską, oraz członkiem komitetu sterującego budową autostrady A-1.

Powrót do listy kandydatów

#