Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 7

Konrad Wilczyński

Doświadczony radny powiatowy, pracownik WORD i propagator bezpieczeństwa ruchu drogowego. Posiadam ważne kompetencje do reprezentowania społeczności jako europoseł.  Moje doświadczenie może być cenne w pracy nad projektami wspierającymi rozwój infrastruktury drogowej, co przyczyniałoby się zarówno do bezpieczeństwa, jak i integracji społecznej poprzez ułatwienie komunikacji międzyregionowej. Pragnę aktywnie działać na rzecz harmonizacji przepisów dotyczących prawa jazdy, tonarzy pojazdów oraz rejestracji pojazdów w Europie. Popierając inicjatywy legislacyjne, które ułatwiają mobilność i zapewniają spójność przepisów w różnych krajach UE, można stworzyć bardziej jednolity i przewidywalny system dla kierowców i przedsiębiorstw transportowych.

Powrót do listy kandydatów

#