Logo Koalicji Obywatelskiej

Małopolskie

Kazimierz Barczyk

Prawnik, samorządowiec, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Pierwszy przewodniczący i radny Rady Miasta Krakowa (1990-93 i 1994-1998), radny (1998-2002), przewodniczący i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego (od 2006), minister sekretarz stanu w Kancelarii Premiera J. Buzka, główny doradca premiera ds. samorządu terytorialnego. Współautor reform samorządowych: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.

Autor projektu ustawy „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ” w wyniku której powstał w Krakowie nowoczesny kampus dla 20 tys., studentów, współtwórca jedynego na świecie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, inicjator i przewodniczący Komitetu Budowy Centrum Muzyki dla zbudowania filharmonii w Krakowie.

Skutecznie zabiegał o stworzenie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie i budowę nowego Szpitala Uniwersyteckiego UJ. 

Inicjator i organizator cyklicznej corocznej Akcji „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu” – kolonii edukacyjnych dla dzieci z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rumunii, Mołdawii (od 2000 roku w Krakowie gościło ponad 2500 dzieci); inicjator Akcji „Solidarni z Białorusią”.

Organizator corocznych konkursów samorządowych m.in.: Małopolanin Roku (od 1995), Lider Małopolski – Najlepsze Przedsięwzięcie Roku (od 2001), Bezpieczne Drogi w Małopolsce. Budujmy chodniki i ścieżki rowerowe (od 2007);

Powrót do listy kandydatów

#