Logo Koalicji Obywatelskiej

Kujawsko-pomorskie

Katarzyna Stranz-Kaja

Rodowita Bydgoszczanka. Jej zainteresowania i życie zawodowe od wielu lat skupiają się na szeroko pojętej ochronie zdrowia, a swoje doświadczenie w tym zakresie zdobywała pracując w placówkach ochrony zdrowia, a także w Narodowym Funduszu Zdrowia. Przez kilka lat prowadziła w Bydgoszczy Centrum Dziecka i Rodzica – miejsce spotkań i rozwoju dla Dzieci i Rodziców. Z czasem Centrum stało się również miejscem spotkań także dla seniorów. Wskutek swojej niesprawności spowodowanej operacją serca interesuje się tematem osób z niepełnosprawnościami, szczególnie tymi niewidocznymi. W czerwcu kończy studia podyplomowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku zarządzanie dostępnością, tak aby poszerzyć swoja wiedzę na temat pracy i wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Ma nadzieję, że swoje nabyte doświadczenia w tych dziedzinach pomogą służyć mieszkańcom regionu.

Powrót do listy kandydatów

#