Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 6

Katarzyna Stachowicz

Ukończyłam z wyróżnieniem Rektora studia Master of Business Administration na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Jednocześnie zdobyty dyplom Ernst &Young Academy of Business (jednego z największych audytorów na świecie) daje mi możliwość zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Tytuł magistra Filologii Polskiej uzyskałam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

W latach 2012-2018 roku byłam związana z JSW KOKS S.A. Byłam głównym specjalistą i kierownikiem w Koksowni Przyjaźń S.A. W latach 2014-2015 pełniłam funkcję Dyrektora ds. koordynacji Projektów Inwestycyjnych w OLMET Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.

W Latach 2009-2011 pełniłam funkcję Dyrektora Projektu EFS „Rozwój przedsiębiorczości szansą na lepszy start i zmniejszenie bezrobocia w Zagłębiu” w Urzędzie Gminy w Łazach.

Od 2019 roku pełnę funkcję wiceprezesa zarządu spółki RPWIK w Zawierciu oraz przewodniczącej rady nadzorczej w Wojkowickich Wodach Sp. z o.o.

Do 2019 roku pełniłam funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Metropolitalnym w Katowicach. W latach 2011-2012 byłam Głównym Specjalistą Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta Chorzowa.

Byłam Posłanką na Sejm RP VII kadencji, członkiem Komisji Gospodarki oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Od 2018 roku jestem Radną Sejmiku Województwa Śląskiego.

W latach 2002-2012 byłam Dyrektorem biura poselskiego i eurodeputowanego. W 2010 roku pracowałam w Biurze Obsługi Posłów w Kancelarii Sejmu.

Powrót do listy kandydatów

#