Logo Koalicji Obywatelskiej

Kujawsko-pomorskie

Katarzyna Lubańska

Od 9 lat pełni funkcję Radnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, obecnie jest Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od 15 lat zarządza Zakładem Aktywności Zawodowej w Drzonowie oraz nad Jeziorem Starogrodzkim z pasją realizując się w obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Pracowała jako nauczyciel przez co wie, co należy zmienić w systemie edukacji. Ukończyła studia wyższe z zakresu chemii i fizyki, podyplomowe studia z informatyki oraz w zakresie zarządzania – studia EMBA. W swojej działalności samorządowej aktywnie angażuje się w działania służące rozwojowi naszego regionu. Wspiera samorządy w pozyskiwaniu środków na realizację projektów. Skutecznie zabiega o zaspokajanie potrzeb Mieszkańców zarówno miast jak i wsi. Dba o to, aby rozwój regionu odbywał się w sposób zrównoważony bez wykluczania i dzielenia społeczności. Jej aktywność, zaangażowanie i determinacja są gwarancją tego, że potrzeby społeczności naszego regionu zostaną dostrzeżone.

Powrót do listy kandydatów

#