Logo Koalicji Obywatelskiej

Łódzkie

Joanna Skrzydlewska

Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego(na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi).

Od 2003 roku pracowała w Urzędzie Miasta Łodzi na stanowisku zastępcy dyrektora w Biurze Promocji, Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy oraz zastępcy dyrektora w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą. Objęła funkcję honorowego prezesa klubu żużlowego Orzeł Łódź.

W latach 2005–2009 sprawowała mandat posła na Sejm V i VI kadencji, od 2009 roku była posłem do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. W obu przypadkach – z list Platformy Obywatelskiej.

W 2014 roku otrzymała mandat radnej sejmiku łódzkiego i została powołana w skład zarządu województwa, pełniąc tę funkcję do końca VI kadencji.

W 2018 roku powróciła do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi, obejmując stanowisko dyrektora Biura ds. Rewitalizacji.

W listopadzie 2019 roku została powołana na stanowisko wiceprezydenta Miasta Łodzi.

W SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO BĘDZIE AKTYWNIE ANGAŻOWAĆ SIĘ W WYKORZYSTYWANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA ŁÓDZKIEGO. ZADBA O  EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANE TYCH ŚRODKW DO WSPARCIA INICJATYW MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ GOSPODARCZY, SPOŁECZNY I INFRASTRUKTURALNY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM.

Powrót do listy kandydatów

#