Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 2

Joanna Skrzydlewska

Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi). Od 2003 roku pracowała w Urzędzie Miasta Łodzi na stanowisku zastępcy dyrektora w Biurze Promocji, Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy oraz zastępcy dyrektora w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą. Objęła funkcję honorowego prezesa klubu żużlowego Orzeł Łódź. W latach 2005–2009 sprawowała mandat posła na Sejm V i VI kadencji. Od 2009 roku była posłem do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. W obu przypadkach – z list Platformy Obywatelskiej. W 2014 roku uzyskała mandat radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego i została powołana w skład zarządu województwa, pełniąc tę funkcję do końca VI kadencji. W 2018 roku powróciła do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi, obejmując stanowisko dyrektora Biura ds. Rewitalizacji. W listopadzie 2019 roku została powołana na stanowisko wiceprezydenta Miasta Łodzi. W wyborach samorządowych w 2024r uzyskała mandat radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego. Aktywnie angażuje się w wykorzystywanie funduszy europejskich dla łódzkiego. zadba o  efektywne wykorzystywane tych środków
do wsparcia inicjatyw mających na celu rozwój gospodarczy, społeczny i infrastrukturalny
w województwie łódzkim.

Powrót do listy kandydatów

#