Logo Koalicji Obywatelskiej

MAŁOPOLSKIE, Kraków

JERZY FEDOROWICZ

Jerzy Feliks Fedorowicz (ur. 29 października 1947 w Polanicy-Zdroju[1]) – polski aktor teatralny i
filmowy, reżyser teatralny oraz polityk. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w
Krakowie. W latach 1989–2005 dyrektor Teatru Ludowego w Krakowie, poseł na Sejm V, VI i VII
kadencji (2005–2015), senator IX i X kadencji (od 2015).
Laureat nagród i wyróżnień, m.in. nagrody przyznawanej przez Polcul Foundation, Nagrody Wojewody Krakowskiego, Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa, Nagrody Towarzystwa Krzewienia
Kultury Teatralnej, Nagrody CTN „Monar” Kraków (1996), Nagrody Prezydenta RP za Twórczość dla
Dzieci i Młodzieży „Sztuka Młodym” (2005). Założył Fundację Teatru Ludowego w Krakowie (Obecnie
„Ukryte skrzydła”), działającą w obszarze terapii przez sztukę, pełni funkcję członka rady tej fundacji.
W 2015 wystartował do Senatu z rekomendacji PO w okręgu nr 32. Uzyskał mandat senatora IX
kadencji. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu. W listopadzie 2016
został powołany na funkcję wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego w gabinecie cieni
utworzonym przez Platformę Obywatelską. W 2019 z powodzeniem ubiegał się o senacką reelekcję.
W Senacie X kadencji jest: wiceprzewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz
członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Powrót do listy kandydatów

#