Logo Koalicji Obywatelskiej

Warmińsko-Mazurskie

Jarosław Słoma

Radny województwa. Jako ostatni wicewojewoda suwalski uczestniczył w narodzinach województwa warmińsko- mazurskiego. W sejmiku województwa  od kilku kadencji reprezentuje mieszkańców Mazur. Przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Doświadczony samorządowiec- wicemarszałek województwa, zastępca prezydenta Olsztyna,  długoletni wiceburmistrz Gołdapi. Jako mazurski patriota regionalny zaangażowany we wsparcie terenów nadgranicznych wzdłuż granicy z Rosją oraz peryferyjnie położonych, szczególnie w subregionie ełckim.

Powrót do listy kandydatów

#