Logo Koalicji Obywatelskiej

WIELKOPOLSKIE, Kalisz

Janusz Pęcherz

Urodził się 6 listopada 1954 r. w Wieluniu.
Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. W 1984 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych.
Pracował w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Zajmował stanowisko profesora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, w latach 2000-2002 był prorektorem tej uczelni.
W 2002 r. został prezydentem Kalisza. W wyborach samorządowych w 2006 r. skutecznie ubiegał się o reelekcję. W 2010 r. ponownie wygrał wybory na trzecią kadencję. W 2018 r. uzyskał mandat radnego miejskiego w Kaliszu, po czym został przewodniczącym Rady Miasta.
Pełnił funkcje wiceprezesa Stowarzyszenia „Samorządny Kalisz” oraz przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
 
W Senacie X kadencji jest:
– członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
– członkiem Komisji Środowiska,
– członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Powrót do listy kandydatów

#