Logo Koalicji Obywatelskiej

Łódzkie

Iwona Lewandowska

Radna VI kadencji Sejmiku Województwa łódzkiego, członkini Rad społecznych, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.

M.Curie-Skłodowskiej w Zgierzu, Szpitala Psychiatrycznego im.

J.Babińskiego w Łodzi, Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Współpracuję z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

W obecnej kadencji Sejmiku:

1. Zapobiegłam likwidacji Oddziału Psychiatrycznego w WSS im. M. Curie – Skłodowskiej w Zgierzu.

2. Zapobiegłam likwidacji bibliotek pedagogicznych w województwie łódzkim.

3. Skutecznie zawalczyłam o termomodernizację i remont Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w łodzi, podstacji Zgierz i miejsca stacjonowania karetek w Strykowie.

4. Zawalczyłam o zakup nowoczesnego sprzętu, przebudowę wejścia głównego i podjazd dla osób z niepełnosprawnościami w WSS im. M.

Curie-Skłodowskiej w Zgierzu.

Program:

1. Likwidacja składowisk niebezpiecznych odpadów w Zgierzu.

2. Utworzenie bloku operacyjnego w WSS im. M. Skłodowskiej-Curie- poprawa opieki zdrowotnej dla mieszkańców Zgierza, Kutna, Łęczycy,Łowicza, płn części Łodzi

3. Chcę pozyskać środki finansowe dla Kutna na budowę wiaduktu nad linią kolejową warszawa- Poznań ( droga krajowa 92).

4. Wdrożenie wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy i hejtowi w sieci, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

5. Poprawienie warunków działania OSP, w tym w Aleksandrowie Łódzkim – zapewnienie bezpieczeństwa strażakom i mieszkańcom.

Powrót do listy kandydatów

#