Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 3

Iwona Kozłowska

Mieszka w małej miejscowości – Zabartowo, gdzie przez 9 lat pełniła funkcję kierownika Szkoły Filialnej. Po jej likwidacji pracowała w Szkole Podstawowej w Pęperzynie. Osiągnęła status nauczyciela dyplomowanego i ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim z logopedii, surdologopedii, neurologopedii oraz organizacji pomocy społecznej. Ukończyła również kursy kwalifikacyjne, takie jak Zarządzanie Oświatą oraz Przygotowujący do Pracy Edukatorskiej. Chcąc zwiększyć swoje możliwości w zakresie wspierania i pomocy mieszkańcom regionu, postanowiła kandydować w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie w 2006 roku uzyskała mandat radnej, zaś 15 października 2023 roku po raz trzeci uzyskała mandat poselski.

Powrót do listy kandydatów

#