Logo Koalicji Obywatelskiej

Lubuskie

Hubert Harasimowicz

Całe życie związany z pożarnictwem zawodowym , ale również ochotniczym.

Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1991 roku rozpoczynając

studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po jej

ukończeniu podjął służbę w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej

Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. W lutym 2000 roku powołany został na

stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w

Gorzowie Wlkp. , następnie w 2002 roku awansował na stanowisko

Komendanta Miejskiego.

W roku 2013 został powołany na stanowisko Lubuskiego Komendanta

Wojewódzkiego  Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. , stanowisko

to piastował do marca 2016 roku.  W okresie służby kierował wieloma

akcjami , między innymi dużym pożarem lasu w Mironicach, działaniami

przeciwpowodziowymi , jak i zabezpieczeniem największego festiwalu

muzycznego w Europie Woodstock w Kostrzynie nad Odrą.

 W roku 2003 ukończył studia podyplomowe w zakresie „Integracji

europejskiej” , w 2007 roku studia podyplomowe w zakresie ” Zarządzanie

Kryzysowe i Obrona Cywilna” , w 2013 roku studia podyplomowe w zakresie

„Logistyka w bezpieczeństwie kraju” , a w 2021 roku studia podyplomowe w

zakresie „Executive MBA – Business Trends.

Ścisła współpraca z wieloma podmiotami w kraju i zagranicą oraz

pozyskanie środków unijnych dało wymierne wsparcie na zakup sprzętu i

samochodów pożarniczych dla województwa lubuskiego 40 612 000 zł.

Obecnie działacz społeczny, przedsiębiorca , między innymi członek

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży

Pożarnych , Członek Zarządu klubu sportowego AZS AJP Gorzów Wielkopolski

. Prywatnie mąż Małgorzaty i tata dwóch córek , Karoliny i Marceliny.

Powrót do listy kandydatów

#