Logo Koalicji Obywatelskiej

Wielkopolskie

Hieronim Urbanek

Hieronim Michał Urbanek, lat 64. Urodziłem się i mieszkam w Śremie. Ukończyłem Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej zdobywając tytuł mgr inż. mechanik–transportowiec. Ukończyłem studia podyplomowe o kierunku Prawo Gospodarcze oraz Organizacja i Zarządzanie Przedsiębiorstwami. Posiadam Certyfikat Menadżera w zakresie Nowoczesnych Technik Kierowania i Zarządzania Przedsiębiorstwami. Od 1991 roku pełniłem funkcję Dyrektora Naczelnego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Kórniku. W 2000 roku objąłem stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Naczelnego w Kórnickim Przedsiębiorstwie Autobusowym KOMBUS Sp. z o.o. W 2002 roku zostałem powołany na stanowisko Wiceburmistrza Miasta i Gminy Kórnik. Funkcję tę pełniłem do roku 2011. Od roku 2011 do chwili obecnej jestem Prezesem Zarządu PKS Poznań S.A. Przez cały okres pracy zawodowej byłem blisko związany z samorządem gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. W latach 2010-2014 byłem Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy zawodowej, samorządowej i społecznej wielokrotnie wyróżniany byłem odznaczeniami honorowymi i organizacyjnymi, m.in.  w roku 2011 otrzymałem Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego. Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej od momentu jej powstania. Byłem jednym z współzałożycieli Platformy Obywatelskiej w powiecie śremskim. Od 2003 roku pełniłem funkcję Przewodniczącego Zarządu Powiatowego PO, a od roku 2009 jestem jego Wiceprzewodniczącym. Przez cały okres przynależności do Platformy Obywatelskiej jestem członkiem Rady Regionu tej partii w Wielkopolsce. Prywatnie jestem mężem, tatą oraz dziadkiem Wiktora i Józefiny.

Powrót do listy kandydatów

#