Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 2

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Profesorka dr habilitowana nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1992 – 2000 – Prezeska Narodowego Banku Polskiego. W okresie tym umocniła niezależność NBP oraz nadzór bankowy i przeprowadziła denominację złotego.

W latach 2001 -2005 Wiceprezeska Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (pierwsza kobiet na tym stanowisku).

W latach 2005 -2006 była Posłanką na Sejm RP i Przewodniczącą Sejmowej Komisji Skarbu.

W latach 2006 -2018 była Prezydentką m. st. Warszawy, był to okres dynamicznego rozwoju miasta dzięki miliardowych inwestycjom z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Od 2019 roku do tej pory jest Przewodniczącą Misji do Spraw Miast Neutralnych Klimatycznie i Inteligentnych przy Komisji Europejskiej.

Rodzina: mąż i córka

Powrót do listy kandydatów

#